P E N C I L
Login
JSP Variable
 1. Scriptlet
   <% String myvar %>
  Accessible only in scriptlet or  <%= myvaar %>.
  Inaccesible in JSTL
 2. JSTL
  1. <c:set name="myvar" value="" scope="page/request/session/application"/>
   Similar to pageContext.set(), requestContext.set()
  2. Accessible in jstl EL: ${myvar}
 3. JSTL EL
  1. ${param.url_param}
  2. ${sytem_variable == 'mystring'}