P E N C I L
Login
#robotism Music creator
  1. Tại sao có những bản nhạc mà đa số mọi người nghe đều thích và có những bản nhạc mà đa số mọi người nghe đều cảm thấy không hay.
  2. Không có một định nghĩ thế nào là nhạc hay hay dở của bản nhạc.
  3. Nhưng robot thì có thể học được pattern 
  4. Đến một lúc nào đó, robot sẽ tạo ra sự kết hợp những âm thanh mà con người nghe và mê mẩn nghe cho dù những âm thanh đó không có ý nghĩa gì cả.
    Tất cả chỉ vì những âm thanh đó con người thích trong tiềm thức, thích từ trong ADN mà ra
  5. Lúc đó con người sẽ làm việc cật lực để cuối ngày lũ robot sẽ ban phát cho đồ ăn và một đoạn nhạc !!!