P E N C I L
Login
Canh chua suon

https://monngonmoingay.com/canh-chua-suon/

- Gia

- Ngo gai, ngo om

- Gung

- Lau thai

- Suon Shop rite (1/2 bo dong da)

- 2 vien bot nem

5*: Vi canh chua + suon sup no lan vo trong phong.

Khong biet tai sao. Co le la do co them mot it mang tay. Not sured