P E N C I L
Login
Thịt băm trứng

Thịt băm trong ngày

Đè bẹp vào xong

Để tỏi tươi lên mặt

Để hành ngò lên mặt

Chín rồi đổ 3 quả trứng đánh lên trên mặt